Matka-, sekä erityisehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen kohdista poikkeavia matkaehtoja.

Maksuehdot

 • Matkan voi maksaa joko luottokortilla Pay Palin kautta ilman rekisteröitymistä tai vaihtoehtoisesti pankkisiirrolla. Pankkisiirtomaksuista lähetämme laskun heti matkavarauksen saavuttua. Varausmaksun maksuaika on kaksi viikkoa, paitsi jos lähtöön on lyhyempi aika tai jos matkaan liittyy osioita, jotka vaativat maksua aikaisemmin. Loppulasku lähetetään asiakkaalle n. kuukautta ennen matkaa. Jos matkan haluaa maksaa osissa, täytyy siitä sopia erikseen matkanjärjestäjän kanssa.
 • Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkaehdot on hyväksytty tilauksen yhteydessä.
 • Loppumaksu tulee suorittaa kaikissa eräpäivänä, kuitenkin kaikissa tapauksissa viimeistään 30 vrk ennen lähtöpäivää.
 • Laskun maksamatta jättämistä ei tulkita matkan peruutuksena.
 • Paromcamps Oy:n matkojen lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset.
 • Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
 • Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut.
 • Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.
 • Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 4 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.
 • Mikäli alle 18-vuotias matkustaa ilman huoltajaa, on hänen matkaa varatessaan esitettävä huoltajansa allekirjoittama kirjallinen suostumus.
 • Matkaa varatessaan asiakkaan tulee mainita mihin alennukseen hän on oikeutettu sekä tarvittaessa todistettava oikeutensa. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä. Kahta tai useampaa alennusta ei myönnetä samasta matkasta.
 • Matkustaja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät matkalipun tai matkan
 • Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä lainkaan varaamaansa majoitusta, tai käyttää sitä vain osan lomastaan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan omavalintaista majoitusta tai muita aiheutuneita kuluja.
 • Matkustaja on myös velvollinen saapumaan hotelliin ennen bussin lähtöä lentokentälle sekä ottamaan vähintään vuorokausi ennen lähtöä yhteyden oppaaseen mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi. Mikäli matkustaja ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, hän vastaa itse paluukuljetuksesta.
 • Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.
 • Jos matkustaja ei matkalle lähdettäessä ilmoittaudu lentoasemalla ilmoittautumisajan puitteissa, matkanjärjestäjällä on oikeus myydä matka uudelleen.
 • Mikäli Paromcamps Oy:n matkan ostanut asiakas ei käytä menolentoa, hänellä ei ole oikeutta käyttää myöskään paluulentoa.
 • Hintaan sisältyvät vain varausvahvistuksessa eritellyt suoritteet.
 • Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.
 • Kehotamme kaikkia matkustajia tarkistamaan matkavakuutuksensa kattavuuden. Suosittelemme kaikkia matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.
 • Paromcamps Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista, eikä esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, hotelleja jne.

Asiakas on itse vastuussa mahdollisista lisäkuluista, kuten:

 • Lennoilla mahdollisesti perittävä suksikuljetus tai muu erikoistavarakuljetus
 • Maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • Hissikortit, ellei matkaesittelyssä toisin mainita ja retket matkakohteessa, elleivät ne sisälly matkan hintaan
 • Passi- ja rokotuskulut
 • Matkavakuutus ja tapaturmavakuutus

Maksulliset lisäpalvelut

 • Mikäli esitteessä niin on ilmoitettu, voidaan lisämaksua vastaan tilata esimerkiksi parveke, erikoismajoitus jne. Tämä lisämaksu ei takaa, että näitä lisäpalveluja voidaan aina järjestää. Mikäli asiakas ei saa näitä lisäpalveluja, hänelle palautetaan lisäpalvelusta perityt lisämaksut kokonaisuudessaan.
 • Paromcamps Oy:llä ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja lisäpalveluja.

Hinnan muutokset ja matkan peruuntuminen

 • Matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa varata itselleen oikeuden korottaa matkan hintaa sopimuksen päättämisen jälkeen, jos matkanjärjestäjä sitoutuu myös alentamaan matkan hintaa vastaavalla perusteella. Hinnan korotus saa perustua ainoastaan:
 • Matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutoksiin;
 • Matkan kustannuksiin vaikuttavaan valuuttakurssien muutokseen;
 • Kuljetuskustannusten muutokseen, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä.
 • Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin madollista
 • Hintaa ei saa korottaa sovittua matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana.
 • Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.
 • Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää.
 • Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.
 • Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai koko matkasarja, jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.
 • Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
 • Jos edellä mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen kohdista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta. Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva kattaen oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai kuoleman.

Vakuutusehdot ja muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa:
• viimeistään 66 vrk ennen lähtöpäivää, peritään toimistokuluina 200 €/hlö, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
• 65 vrk–30 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 33 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.
• Alle 30 vrk ennen lähtöpäivää, matkasta ei suoriteta takaisinmaksua.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Paromcaps Oy on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi. Erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

Matkustusasiakirja:

 • Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta.
 • Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset, vakuutus) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.
 • Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.